Länkar

AV i Lovisa Sångkör
http://www.av-lovisa.comli.com

Sångargillet i Lappträsk
http://kotisivu.dnainternet.net/sgl

Wallmokören i Lappträsk
http://wallmokoren.sangochmusik.fi

Finlands Svenska Sång- och Musikförbund
http://www.fssmf.fi

Lovisakören på Facebook

Kotka Damköre på Facebook

ÖNSOMF på Facebook

http://www.facebook.com/ostranylandssangochmusik