Om oss
 


Östra Nylands Sång- och Musikförbund (ÖNSOMF) är ett lokalförbund under Finlands Svenska Sång- och Musikförbundet (FSSMF). Lokalförbundet består av 7 medlemsföreningar från de Östnyländska kommunerna.
Förbundet har en styrelse på 9 personer med representanter från nästan alla medlemsföreningar.

Medlemsföreningar i Östra Nylands Sång- och Musikförbund:

* AV i Lovisa Sångkör (dir. Mia Aitokari)
* Fridolins Sångare (dir. Arno Kantola)
* Kotka Damkör (dir. Marjo Kaijansinkko)
* Lovisakören (dir. Arno Kantola)
* Lovisa Stads Musikkapell (Johan Halmén)
* Sångargillet i Lappträsk (dir. Jan-Erik Slätis)
* Wallmokören i Lappträsk (dir. Minna Österholm)