SÅNGFESTER I FÖRBUNDETS REGI

1984      70-års jubileum med konserter i Idrottshallen och kyrkan i Lovisa.
              Skolmusik omfattande elever från Borgå till Kotka.
1985      Sommarfest i Enegård i Virkby.
1986      Sångfest i Skärgårdsmuseet i Rönnäs.
              Tonkavalkad i Lovisa på vintern.
1987      Landsomfattande sångfest i Jakobstad.
1988      Kyrksångfest i Lovisa.
              Skolmusik –88 i Lovisa.
1989      75-årsfest på Liljendalgården, musikskolgruppen medverkade.
1990      Sångfest på Ringborg.
1991      Minisångfest för Jan-Erik Slätis i Liljendal.
              Storövningar inför Ekenäs.
              Mozartafton i Lovisa och Strömfors.
1992      Utegudstjänst och sångfest på Kycklings. Hornorkester deltog.
1993      Farsdagskonsert i Lovisa, dam- och barnkörerna deltog.
1994      80-årsjubileum i Bastion Ungern med festmiddag i Idrottshallen i Lovisa.
              Musikgudstjänst i Lovisa och Liljendalkyrkor (700 sångare deltog).
1995      Sångfest med veteranerna i Mögenpört.
1996      Tonkavalkad på vintern med Ålandsrepertoar.  
              Landsomfattande sångfest i Mariehamn.
1997      Sångfest på Lurens med Sören Lillkung.
1998      Allsång i Sjöfartsmuseet i Lovisa.
1999      85-årsjubileum med sångfest i Liljendal.
2000      Storövningar inför Esbo.
2001      Landsomfattande sångfest i Esbo.
2002      Aftonsång i Lovisa kyrka.
2003      Allsång vid Saltbodorna i Lovisa.
              Ringdanser i Kotka Svenska Samskola.
2004      90-årsjubileum i Bastion Ungern och Labby.
              Julmusik på Wasargård.
2005      Bygdegården.
2006      Landsomfattande sångfest i Esbo.
2007      Allsång i Kapellby.
2008      Körmaraton i Lovisa kyrka.
2009      Allsång på Lurens.
2010      Körmaraton i Pyttis kyrka.
2011      Landsomfattande sångfest i Åbo.
2012      Sångfest på Kycklings 27.5.