STYRELSEN 2015
Ordförande
Rolf Taipale                           Fridolins Sångare

Sekreterare
Veronica Svenskberg               Lovisakören/Wallmokören

Styrelsemedlemmar
Barbro Nilsson                         Wallmokören i Lappträsk
Lehto Lotta                                 AV i Lovisa Sångkör
Bengt Blomqvist                          Fridolins Sångare
Staffan Malmström                   Sångargillet i Lappträsk
Johan Halmén                          Lovisa Stads Musikkapell
Nils Söderström                       Fridolins Sångare
Olle Forslund                            Lovisakören
Desirée Kantola                        Lovisakören

Förbundsdirigent
Arno Kantola